Εισαγωγές

Eisagoges15

 

Κάλυψη Κλινών %

Kalipsi15

Έτος 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ανεπτ. κλίνες 258 258 260 260 227 227 227

Νοσηλ/ντες - Ημ. Νοσηλείας

Nosil15