ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis2015

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2015

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  22 1.288 1.296 2.832 2,19 35,27
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  42 4.108 4.267 15.218 3,57 99,27
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  31 1.010 1.087 3.641 3,35 32,18
Σύνολο   95 6.406 6.650 21.691 3,26 62,56

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2015

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 37 2.429 2.535 8.816 3,48 65,28
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. 32 1.764 1.785 4.863 2,72 41,64
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 24 1.485 1.527 4.517 2,96 51,56
ΟΦΘΑΛ/ΓΙΚΗ 10 1.278 1.282 1.391 1,09 38,11
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 16 1.663 1.689 3.579 2,12 61,28
Σύνολο  119 8.619 8.818 23.166 2,63 53,33

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2015

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 3 
491 491 491 1,00 44,84
Σύνολο 3 
491 491  491 1,00 44,84

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2015

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
Μ.Ε.Θ.
46 150 1.414 9,43 77,48
Σύνολο 5 
46 450 1.414 9,43 77,48

 Σύνολο Τομέων 2015

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ
222 
15.562 16.109 46.762 2,90 57,71

 

2014

  Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2014

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  22 1.842
1.849
4.018
2,17
50,04
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  42 4.415 4.561 15.177 3,33 99,00
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  31 1.297 1.374 5.219 3,80 46,12
Σύνολο   95 7.554 7.784 24.414 3,14  70,41

  Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2014

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 37 2.369  2.465 8.037 3,26 59,51
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. 32 2.052  2.072 6.275 3,03 53,72
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 24 1.447 1.476 4.394 2,98 50,16
ΟΦΘΑΛ/ΓΙΚΗ 10 1.264 1.266 1.433 1,13 39,26
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 16 1.817 1.846 4.538 2,46 77,71
Σύνολο  119 8.949 9.125 24.677 2,70  56,81

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2014

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 3 
442
442
442
1,00  40,37
Σύνολο 3 
442 442 442 1,00  40,37

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2014

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
Μ.Ε.Θ.
35
127
1.364
10,74
74,74
Σύνολο 5 
35 127 1.364
10,74
74,74

 Σύνολο Τομέων 2014

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ
222 
16.980  17.478
50.897
2,91  62,81

 

2013

 Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2013

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  22 1.863 
1.872 
3.852 
2,06  47,97 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  42 4.359  4.506  15.273  3,39  99,63 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  31 1.377  1.490  5.555  3,73  49,09 
Σύνολο   95 7.599  7.868  24.680  3,14  71,18 

 

 Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2013

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 37 3.856  3.955  9.868  2,50  73,07 
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. 32 2.352  2.394  6.571  2,74  56,26 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 24 1.607  1.629  4.425  2,72  50,51 
ΟΦΘΑΛ/ΓΙΚΗ 10 1.136  1.137  1.277  1,12  34,99 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 16 2.076  2.103  4.758  2,26  81,47 
Σύνολο  119 11.027  11.218  26.899  2,40  61,93 

 

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2013

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 3 
537 
537 
537 
1,00  49,04 
Σύνολο 3 
537  537  537  1,00  49,04 

 

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2013

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
Μ.Ε.Θ.
33 
98 
1.367 
13,95  74,90 
Σύνολο 5 
33  98  1.367  13,95  74,90 

 

 Σύνολο Τομέων 2013

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ
222 
19.196  19.721  53.483  2,71  66,00 

 

2012

 Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2012

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  26
1.437  1.450  2.971  2,05  31,31 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  34
3.269  3.387  12.763  3,77  102,84 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  34
1.542  1.623  6.504  4,01  52,41 
Μ.Μ.Α. 4 1.024  1.024  1.024  1,00  70,14 
Σύνολο   98
6.248  6.460  22.238  3,44  62,17 

 

 Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2012

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 42
3.586  3.694  10.365  2,81  67,61 
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. 34
2.637  2.664  7.315  2,75  58,94 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 26
1.850  1.884  5.087  2,70  53,60 
ΟΦΘΑΛ/ΓΙΚΗ 10
1.510  1.511  1.734  1,15  47,51 
Ω.Ρ.Λ 10
27  27  50  1,85  1,37 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 14
2.275  2.290  5.220  2,28  102,15 
Σύνολο  136
11.885  12.070  29.771  2,47  59,97 

 

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2012

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 15 
484  484  484  1,00  8,84 
Σύνολο 15 
484  484  484  1,00  8,84 

 

Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2012

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
Μ.Ε.Θ.
31  112  1.311  11,71  71,84 
Σύνολο 5 
31  112  1.311  11,71  71,84 

 

Σύνολο Τομέων 2012

Κλινική
Μονάδα
Ανεπτ.
Κλίνες
Αριθμός
Εισαγωγών
Αρ.
Νοσηλ/ντων
Ημ.
Νοσηλείας
Μέση
Διάρκεια
Νοσηλείας
% Κάλυψης
Κλινών
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ
254 
18.648  19.126  53.804  2,81  58,03