ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2016

 ΕΣΟΔΑ 

 ΕΞΟΔΑ

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

Ιανουάριος - Μάρτιος 2016

pdf pdf

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

Ιανουάριος - Απρίλιος 2016

 pdf  pdf

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

Ιανουάριος - Μάιος 2016

 pdf  pdf

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

Ιανουάριος - Ιούνιος 2016

 pdf  pdf

 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015

 ΕΣΟΔΑ 

 ΕΞΟΔΑ

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Ιουνίου 2015

pdf pdf

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Ιουλίου 2015

pdf

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Αυγούστου 2015

 pdf

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Σεπτεμβρίου 2015

pdf pdf

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οκτωβρίου 2015

pdf pdf

Καταστάσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Νοεμβρίου 2015

pdf pdf