Το Χειρουργικό Τμήμα βρίσκεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου.

Διευθυντής Τμήματος:

Χιώτης Ανέστης - Χειρουργικής - Συντονιστής Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Στελέχωση:

Γεωργίου Γεώργιος - Χειρουργικής - Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Καμπούρης Αθανάσιος - Χειρουργικής - Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Βαραδά Ευτέρπη - Χειρουργικής - Επιμελήτρια Α' Γιατρών ΕΣΥ

Κωδωνάς Φώτιος - Χειρουργικής - Επιμελητής Α' Γιατρών ΕΣΥ

Πόπκο Βίκτωρ - Χειρουργικής - Επιμελητής Α' Γιατρών ΕΣΥ

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος - Χειρουργικής - Επιμελητής Β' Γιατρών ΕΣΥ

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια:

Μαγιόγλου Ελισάβετ - ΤΕ Νοσηλευτικής

Επικοινωνία: 25413 51339-40

Γραμματεία:

Μισαηλίδου Παρασκευή 25413 51341