Το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος:

Προσκυνητοπούλου Αναστασία - Ειδικότητα Μαιευτικής / Γυναικολογικής - Επιμελήτρια Α' Γιατρών ΕΣΥ

Στελέχωση:

Βλάχος Γεώργιος - Ειδικότητα Μαιευτικής / Γυναικολογικής - Επιμελητής Α' Γιατρών ΕΣΥ

Οικονόμου Απόστολος - Ειδικότητα Μαιευτικής / Γυναικολογικής - Επιμελητής Α' Γιατρών ΕΣΥ

Γκουροβανίδης Βαντίμ - Ειδικότητα Μαιευτικής / Γυναικολογικής - Επικουρικός

Προϊσταμένη Μαία:

Μπαλτζίδου Ευστρατήγα - ΤΕ Μαιών

Επικοινωνία:

25413 51311-3, 51716

Γραμματεία:

25413 51309