Το Αιματολογικό Εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου

Διευθυντής Τμήματος:

Αγοράστη Αθανασία - Ειδικότητα Μικροβιολογίας - Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Στελέχωση:

Κοτανίδου Αγάπη - Ειδικότητα Μικροβιολογίας - Επιμελητής Α' Γιατρών ΕΣΥ

Επικοινωνία:

25413 513625-6

Γραμματεία Εργαστηρίων:

25413 51600