Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου

Διευθυντής Τμήματος:

Σταματοπούλου Γιαννούλα - Ειδικότητα Μικροβιολογίας - Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Στελέχωση:

Μηδιούρα Τριανταφυλλιά - Ειδικότητα Μικροβιολογίας - Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Επικοινωνία:

25413 513603 - 605

Γραμματεία Εργαστηρίων:

25413 51600