ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo
android-hug

qr

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΣε κάθε νοσοκομείο της χώρας οργανώνεται και λειτουργεί Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» του οποίου η λειτουργία διέπεται από την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.2.2017.

Ποιος είναι ο σκοπός του Γραφείου
Σκοπός του Γραφείου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών κατά την διαδικασία λήψης ενδονοσοκομιακών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με:

1

2

3

4

5

Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ασθενών. Την παρακολούθηση εξυπηρέτησης ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του  Την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκύπτουσων διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών.   Την συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Την συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας , προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 ΕΝΤΥΠΟ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

GPLYY