Βραχεία Νοσηλεία Παθολογικού - Χειρουργικού Τομέα

Οι ανεπτυγμένες κλίνες του τμήματος Βραχείας Νοσηλείας του Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα ανέρχονται σε 5, οι οποίες συστεγάζονται.

Το ποσοστό κάλυψης βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα όπως και ο ρυθμός εισροής ασθενών.