Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Οφθαλμολογικής

Σας ενημερώνουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2015 η λειτουργία των Τακτικών εξωτερικών ιατρείων του οφθαλμολογικού τμήματος έχει ως εξής:

Κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το γενικό ΤΕΙ και ο προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών.

Κάθε Τετάρτη θα λειτουργεί το γενικό ΤΕΙ και θα πραγματοποιούνται Φλουοροαγγειογραφίες και Τοπογραφίες κερατοειδούς.

Κάθε Παρασκευή θα λειτουργεί το γενικό ΤΕΙ και ο προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών.

Η Διευθύντρια,

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ