ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo
android-hug

qr

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisLOGO NOSOK S

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4369/2016 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-16), μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.Α1β/Γ.Π.οικ.36228/15-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους και τριών (3) αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του Ν.4369/2016».

                                                                                     Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                                                                                                              

                                                                                              Αχιλλεύς Γερόπουλος

 

LOGO NOSOK S 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες Εστίασης και Σίτισης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 21-10-2017 έως και την 30-10-2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                            pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ        pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ                     doc

LOGO NOSOK S

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από 01/09/2017 έως 15/09/2017, το Δ.Ι.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γ.Ν Ξάνθης, θα δέχεται αιτήσεις – δικαιολογητικά για την φοίτηση, μετά από επιλογή, στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του εκπαιδευτικού έτους 2017- 2018.

Περισσότερα...

LOGO NOSOK

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δημοσιεύει τους Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των Υποψηφίων της υπ'αρίθμ. 5019/21-4-17, ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ανάγκες Φύλαξης.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (31-8-2017 ημ. ανάρτησης).

 

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ pdf
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ pdf

LOGO NOSOK

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δημοσιεύει τους Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των Υποψηφίων της υπ'αρίθμ. 4829/18-4-2017, ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας.

  1. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf
  2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ pdf
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ pdf

LOGO NOSOK S

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες Φύλαξης.

Υποβολή αιτήσεων από 22/7/2017 έως 31/7/2017.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

LOGO NOSOK S

Τελευταία ενημέρωση: Το πρόβλημα επικοινωνίας έχει αποκατασταθεί.

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο κύκλωμα τηλεφωνικών επικοινωνιών λειτουργεί προσωρινή γραμμή επικοινωνίας στο τηλ. 2541024834.

LOGO NOSOK S

Ανακοινώνεται ότι από 1/6/2017 το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης θα δέχεται ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική).

header LOGO 

Έκδοση οριστικού πίνακα καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν.Ξάνθης εκπαιδευτικού έτους 2016-2017.

Ο Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων των επιλεγέντων για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 

 header LOGO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τη με αριθμό Γ4α/ΓΠ.55004/15/13.6.2016 κοινή υπουργική απόφασηΦΕΚ 2049/τ. Β΄/2016«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

2. Τη με αριθμό Γ4α/Γ.Π οικ. 62149/31-08-2016 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ΦΕΚ 2742/τ. Β΄/2016 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων της διαδικασίας επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013».

Ανακοινώνεται ότι για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, οι αιτήσεις επιλογής των καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Ξάνθης «Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» υποβάλλονται στο Δ.Ι.Ε.Κ. εντός του Νοσοκομείου έως 15 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00π.μ.-14.00μ.μ.

 

Περισσότερα...