ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis 

Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Ξάνθης - Αιτήσεις για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019

 

Το Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) από 9 πμ-13.00μμ και τις κάτωθι ημερομηνίες: Πέμπτη 5/7/2018, 19/7/2018, 2/8/2018 ,16/8/2018, 30/8/2018, καθώς και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου (1-15/9/2018) τις ώρες 8.00πμ -14.00μμ

  • Η φοίτηση  στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι  πρωινή, και παρέχεται δωρεάν. 
  • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.

     Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  • Σχετική αίτηση που δίνεται και συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ
  • Απολυτήριο Λυκείου, πρωτότυπο και φωτοτυπία
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και φωτοαντίγραφο
  • Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στην οποία θα αναγράφεται προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατήριου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
  • ΑΜΚΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Δ.Ι.Ε.Κ                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν.Ξάνθης

                                                           

   ΧΑΡΑΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ                                                 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Τηλ. Επικοινωνίας: 25413 51567