Καλούνται σε Γενική Συνέλευση όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου, την 8η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου με μοναδικό θέμα:
«Ανάδειξη δύο (2) εκ των τριών (3) μελών της Επιτροπής Χειρουργείου για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης».

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

Συγκροτούμε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) ορίζοντας ως Συντονιστή και Μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω μόνιμους υπαλλήλους του Νοσοκομείου και αναπληρωματικούς αυτών ως εξής:

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ειδικευομένων στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων του ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Η Προκήρυξη

 

Συγχαρητήριο μήνυμα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σύνολο του Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης λόγω του μεγάλου αριθμού των συγχαρητήριων επιστολών των οποίων έγινε αποδέκτης το Νοσοκομείο.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.