Συνέντευξη και παρουσίαση της νέας εφαρμογής για το κλείσιμο ραντεβού

Συνέντευξη του Διοικητή του Νοσοκομείου σχετικά με τα νέα Ακτινοσκοπικά μηχανήματα του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος

Συνέντευξη του Διοικητή του Νοσοκομείου σχετικά με την εφαρμογή Ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή στο Νοσοκομείο