Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία:

Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, για τη Μ.Ε.Θ., στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ψυχιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

pdfΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

LOGO NOSOK

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δημοσιεύει τους Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των Υποψηφίων της υπ'αρίθμ. 4829/18-4-2017, ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας.

  1. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf
  2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ pdf
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ pdf

 

LOGO NOSOK S 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες Φύλαξης.

Υποβολή αιτήσεων από 22/7/2017 έως 31/7/2017.

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ pdf
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗpdf
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝpdf
  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣpdfdoc