ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo
android-hug

qr

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία:

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1

2

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

1

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

2

4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

6

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

7

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

8

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1

pdfΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.75942/18-10-2017 (ΑΔΑ:6ΡΦ5465ΦΥΟ-ΔΜΓ) απόφαση του Υπουργού Υγείας της τοποθέτησης του ιατρού Κοζλεκίδη Ιωάννη του Κυριάκου στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης για ειδίκευση, επειδή η παραπάνω απόφαση επεστράφη στο Υπουργείο Υγείας ως ανεπίδοτη.

Το Πρωτόκολλο ανάρτησης

Η Απόφαση

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

LOGO NOSOK S 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες Εστίασης και Σίτισης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 21-10-2017 έως και την 30-10-2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                            pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ        pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ                     doc 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ

LOGO NOSOK

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δημοσιεύει τους Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των Υποψηφίων της υπ'αρίθμ. 5019/21-4-17, ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ανάγκες Φύλαξης.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (31-8-2017 ημ. ανάρτησης).

 

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ pdf
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία:

Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, για τη Μ.Ε.Θ., στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ψυχιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

pdfΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

LOGO NOSOK

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δημοσιεύει τους Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των Υποψηφίων της υπ'αρίθμ. 4829/18-4-2017, ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας.

  1. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf
  2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ pdf
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ pdf