ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΤο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία:

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1

2

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

1

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

2

4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση

στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

6

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

7

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

8

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1

pdfΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.75942/18-10-2017 (ΑΔΑ:6ΡΦ5465ΦΥΟ-ΔΜΓ) απόφαση του Υπουργού Υγείας της τοποθέτησης του ιατρού Κοζλεκίδη Ιωάννη του Κυριάκου στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης για ειδίκευση, επειδή η παραπάνω απόφαση επεστράφη στο Υπουργείο Υγείας ως ανεπίδοτη.

Το Πρωτόκολλο ανάρτησης

Η Απόφαση

 

 

LOGO NOSOK S 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες Εστίασης και Σίτισης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 21-10-2017 έως και την 30-10-2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                            pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ        pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ                     doc 

LOGO NOSOK

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δημοσιεύει τους Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των Υποψηφίων της υπ'αρίθμ. 5019/21-4-17, ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ανάγκες Φύλαξης.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (31-8-2017 ημ. ανάρτησης).

 

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ pdf
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ pdf

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία:

Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, για τη Μ.Ε.Θ., στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ψυχιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

pdfΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

LOGO NOSOK

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δημοσιεύει τους Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των Υποψηφίων της υπ'αρίθμ. 4829/18-4-2017, ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας.

  1. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf
  2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ pdf
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ pdf