ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

18567/2018

Τ.Ε.Υ.Δ

Διακήρυξη 18272/03-12-2018

ΤΕΥΔ 18272/2018

18167_2018

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για : «Ετήσιο έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστήρων»
  2. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς : «Επισκευαστικές Εργασίες σε χώρους του νοσοκομείου (Τ.Ε.Ι.)»
  3. Εργασίες εγκατάστασης και μετάπτωσης DB Server
  4. Αντικατάσταση συγκροτήματος αποσκλήρυνσης νερού Μ.Τ.Ν.
  5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  6. 3ο Στάδιο δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για "Κλίβανο Θερμοευαίσθητων Υλικών με Υποξείδιο του Υδρογόνου Η2Ο2 (PLASMA)"
  7. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για Εργασίες έλεγχου και πιστοποίησης σωστής λειτουργίας τριών (3) ατμογεννητριών και λεβήτων θερμού νερού
  8. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για προμήθεια κρεάτων
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  10. ΥΠ ΑΡΙΘΜ 16370/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)