ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  2. Διακήρυξη 8318/12-06-2018 ανοιχτού διαγωνισμού του Γ.Ν. Ξάνθης για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181200-4).
  3. Διακήρυξη 7750/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών εσωτερικού χρωματισμού του 6κλινου θαλάμου νοσηλείας της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Ξάνθης
  4. Διακήρυξη 7039/21-05-2018 Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν. Ξάνθης - Ομάδα Β΄
  5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  6. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7038/2018 Δικάηρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης - Ομάδα Α΄
  7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
  8. Ορθή Επανάληψη διακήρυξης 7195/23-05-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του προγράμματος ORACLE DBA για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  9. Διακήρυξη 7195/23-05-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του προγράμματος ORACLE DBA για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  10. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την Προμήθεια : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ