ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση προετοιμασίας και υποβολής φακέλου πρότασης χρηματοδότησης του Νοσοκομείο με τίτλο:"Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων κτρίων-παραγωγή ενέργειας απο μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία"
  2. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : Προμήθεια : ΦΙΛΤΡA AMMOY - ΜΤΝ
  3. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : Προμήθεια : ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ - ΜΤΝ
  4. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : Προμήθεια : ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
  5. Αρ. Διακήρυξης 18567 /2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση κυτταρολογικών εξετάσεων που δεν εκτελούνται στο Νοσοκομείο μας
  6. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για : «Αντικατάσταση συγκροτήματος αποσκλήρυνσης νερού Μ.Τ.Ν.»
  7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΜΤΙΣΜΟΥ
  8. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια : Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστών
  9. Διακήρυξη 18271/03-12-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας σε θέματα Διοικητικά, Διαχειριστικά και Λογιστικά (βάσει των διατάξεων του άρ. 25 του Ν.4025/2011)
  10. Διακήρυξη 18272/03-12-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης.