ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

παρατηρησεις

Παρατηρήσεις Δημόσιας Διαβούλευσης

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ανακοίνωση 8570/2017 ανάρτησης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
  2. Μετάθεση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ραμμάτων
  3. Παροχή Διευκρινήσεων επί της υπ' αρ. 7744/2017 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ραμμάτων
  4. Ανάρτηση παρατηρήσεων επί του 2ου σταδίου της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Θερμοκοιτίδας μεταφοράς με αναπνευστήρα (CPV: 33190000-8)
  5. Αποτελέσματα διαβούλευσης για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Πύργου με ένα Γαστροσκόπιο και ένα Κολονοσκόπιο
  6. Παροχή διευκρινήσεων επι της υπ'αριθμ. 7744/2017 διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ραμμάτων
  7. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΗΔΗΣ
  8. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τoν Έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας διαθερμιών
  9. ΕΠΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  10. Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ΕΣΗΔΗΣ- Pacs/Ris