ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Διακήρυξη 747_2018

Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ.

Υπόδειγμα Υ.Δ.

52_2018

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΛΙΚΟ

50_2018

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΛΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 17929_2017

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΛΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 17923_2017

 

 

ΣΥΝΟΛΟΙΚΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΛΙΚΟ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. Ανακοίνωση για διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 16831/01-12-2017 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών διασκευής του χώρου αναμονής του Τ.Ε.Π., παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και αναβολή ημερομηνίας α
  4. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών διασκευής του χώρου αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν. Ξάνθης (CPV: 45215100-8 – Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας)
  5. ΓΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ : ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
  6. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς : «Προμήθεια : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ»
  7. ΓΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
  8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΞΑΝΘΗΣ
  9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  10. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ