Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθμ. 7038/2018 διακήρυξης