ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

9480_2020

Περίληψη

ΤΕΥΔ_pdf

ΤΕΥΔ_xml

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , για την προμήθεια Αντιδραστηρίων – Υλικών Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  5. Επισκευαστικές Εργασίες σε τμήματα των στεγών του Γ.Ν. Ξάνθης
  6. ΓΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - Επισκευαστικές εργασίες κτιρίου B
  7. ΓΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - Επισκευή αυτόματης συρόμενης μεταλλικής πόρτας
  8. Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 7357/23-06-2020 διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Υλικού (CPV:33122000-1 - Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  10. 8910/2020 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού των υποέργων 1 και 2 της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης»