ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

5765/2019

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
  2. Διευκρινήσεις επί της με αριθμ.4999/2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Βελόνων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ξάνθης για τρία(3) έτη. (ΑΔΑ:7ΑΔ346907Ω-ΗΟΡ ΚΑΙ ΑΔΑΜ:19PROC004743514)
  3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  4. Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Βελόνων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) έτη
  5. Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τον «Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων 15ης Εταιρικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ »
  7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  8. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια :1. ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 2. ΑΚΑΜΠΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ»
  9. «Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2591/19-02-2019 διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Αναλυτών για το Γενικό Νοσοκομείο Ξανθής»(ΑΔΑ:Ω24Δ96907Ω-2ΚΚ και ΑΔΑΜ:19PROC004607899)
  10. Αρ. Διακήρυξης 3641/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης