ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Διακήρυξη 7750_2018

ΤΕΥΔ 7750_2018

Διακήρυξη 7039_2018

Διακήρυξη 7038_2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

Διακήρυξη 7195_2018

Τ.Ε.Υ.Δ. 7195_2018

 

6980_2018

Τ.Ε.Υ.Δ

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια Ακτινογραφικών Φίλμ »
  2. Διακήρυξη 6826/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού του συστήματος επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
  3. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια και τοποθέτηση Μεγαφωνικού συστήματος»
  4. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : Προμήθεια, Ηλεκτρικών συσκευών
  5. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφορά για την : «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Επεξεργασίας Νερού σε κολυμβητική δεξαμενή
  6. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφορά για την : «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Επεξεργασίας Νερού σε κολυμβητική δεξαμενή
  7. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6730/15-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
  8. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6664/14-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR)
  9. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς» για : «Εργασίες Διασκευής χώρου στο ΚΕΦΙΑΠ»
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ