ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - CR 12956_2018

TEYΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΙΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12551_2018

 

ΤΕΥΔ_12551_2018

Περισσότερα Άρθρα...

  1. : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  2. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
  3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΡΤΕΛΟΘΗΚΗΣ
  5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  6. 2ο στάδιο δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για «ΚΛΙΒΑΝΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η2Ο2 (PLASMA) (CPV: 3315200-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης.
  7. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια: ΜONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»
  8. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς «ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΑ»
  9. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
  10. Ανακοίνωση 8761/20-06-2018 διευκρινίσεων επί της με αριθμ. 7038/2018 διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν. Ξανθής - Ομάδα Α’.