ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη 10495_2019

ESPD.pdf

Παραρτήματα I-V

Ανακοίνωση διευκρίνισης 12599/29-08-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  2. Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και συναφών υπηρεσιών Η/Υ και λογισμικού του Γ.Ν. Ξάνθης για δώδεκα μήνες.
  3. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια και τοποθέτηση Κλιματιστικών μονάδων – CPV: 42512200-0»
  4. «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »
  5. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την Προμήθεια : 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9322/2019 Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Virtualization environment, antivirus trend micro worry-free.....
  7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
  8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕ4ΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SMS
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ