ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

5765/2019

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ML
  3. «Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς» Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
  5. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την Προμήθεια : 1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 2.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  6. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια : ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΥΟ ΛΙΤΡΩΝ »
  7. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς «Προμήθεια : ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ »
  8. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
  9. Διευκρινήσεις επί της με αριθμ.4999/2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Βελόνων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ξάνθης για τρία(3) έτη. (ΑΔΑ:7ΑΔ346907Ω-ΗΟΡ ΚΑΙ ΑΔΑΜ:19PROC004743514)
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ