ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Λογισμικών Υποσυστημάτων για τη διαχείριση των εργαστηριακών εξετάσεων (LIS) και των νοσηλευόμενων ασθενών – Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενών (EMR)
  2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΞΑΝΘΗΣ
  3. ΓΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - Πιστοποίηση ανελκυστήρων
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤIΣΗΣ
  5. Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τον «Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων 16ης Εταιρικής Χρήσης διαχειριστικού έτους 2019» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης.
  6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »
  7. Η υπ.αριθ 14210/2019 Διακήρυξη για τη συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη έξι (6) μηχανημάτων B/Braun τύπου DIALOG+, DIALOG +HDF ONLINE της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.Ξάνθης για δώδεκα (12) μήνες.
  8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
  9. Η υπ.αρίθ. 13446/2019 Διακήρυξη για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του προγράμματος ORACLE DBA για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »