ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

4999/2019 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

ΤΕΥΔ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια :1. ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 2. ΑΚΑΜΠΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ»
  2. «Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2591/19-02-2019 διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Αναλυτών για το Γενικό Νοσοκομείο Ξανθής»(ΑΔΑ:Ω24Δ96907Ω-2ΚΚ και ΑΔΑΜ:19PROC004607899)
  3. Αρ. Διακήρυξης 3641/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης
  4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ (CPV:33181500-7)
  5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ
  6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ
  7. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  8. Διακήρυξη 3316/05-03-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του Τηλεφωνικού Κέντρου του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) έτη
  9. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια : ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ -ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ»
  10. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την Υπηρεσία : «Εργασίες έλεγχου και πιστοποίησης σωστής λειτουργίας των ατμογεννητριών του Νοσοκομείου»