ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Διακήρυξη 8318_2018

ΤΕΥΔ_8318_2018

Διακήρυξη 7750_2018

ΤΕΥΔ 7750_2018

Διακήρυξη 7039_2018

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7038/2018 Δικάηρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης - Ομάδα Α΄
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
  3. Ορθή Επανάληψη διακήρυξης 7195/23-05-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του προγράμματος ORACLE DBA για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  4. Διακήρυξη 7195/23-05-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του προγράμματος ORACLE DBA για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  5. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την Προμήθεια : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
  6. Συνοπτικός Διαγωνισμος για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιων για την αναβάθμιση των χώρων του Κ.Ψ.Υ Ξάνθης και τη συστέγαση Τ.Ο.Μ.Υ
  7. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια Ακτινογραφικών Φίλμ »
  8. Διακήρυξη 6826/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού του συστήματος επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
  9. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια και τοποθέτηση Μεγαφωνικού συστήματος»
  10. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την : Προμήθεια, Ηλεκτρικών συσκευών