ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Διακήρηξη 7892/2014 Προμήθειας Υλικών Οστεοσύνθεσης  Διακήρυξη

Υλικά διαπραγμάτευσης  Υλικά και ποσά Εγγυητικής

Χρησιμοποιείστε το Αρχείο ειδών για να επεξεργαστείτε το διαγωνισμό με την εφαρμογή Hermes

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 27-5-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Πρόσκληση

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης και συναφών υπηρεσιών για προσωπικούς Η/Υ εξοπλισμό γραφείου τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό Διακήρυξη

Διακήρυξη 7728/2014 επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών test Διακήρυξη