ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Esupplies s2

Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με νέες δημοσιεύσεις διαγωνισμών προμήθειας μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προμηθειών.

Σύνδεση

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠρομήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  1396622937 arrow-right Εγκατάσταση - Βοήθεια για το αρχείο Εφαρμογής HERMES.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Διακήρυξη 18272/03-12-2018

ΤΕΥΔ 18272/2018

18167_2018

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πρακτικό

15963_2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  2. ΥΠ ΑΡΙΘΜ 16370/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
  3. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για προμήθεια κρεάτων (Κοτόπουλο)
  4. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς : «Επισκευαστικές Εργασίες σε χώρους του Κ.Ψ.Υ.Ξ.»
  5. Διακήρυξη 16300/31-10-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.
  6. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15983/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
  7. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ διακήρυξης 15093/18-10-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τηλεομοιοτυπίας (fax) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ
  9. Διακήρυξη 14945/17-10-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την επέκταση του ασύρματου δικτύου του Γ.Ν. Ξάνθης.
  10. Διακήρυξη 14946/17-10-2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης.