ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού
  Ημ/νια: 04/04/2020 18:42:35
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΞΛ446907Ω-85Σ
 2. Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Αριθμός:23 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Ξάνθης Ηλεκτρονικών υπολογιστών
  Θέμα: Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Αριθμός:23 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Ξάνθης Ηλεκτρονικών υπολογιστών
  Ημ/νια: 03/04/2020 16:36:41
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΥΗΙ46907Ω-6ΜΝ
 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Ημ/νια: 03/04/2020 14:48:06
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΧ146907Ω-ΨΟ5
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. 4217/02-04-2020. Ανάθεση προμήθειας Αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών με παραχώρηση ως συνοδού εξοπλισμού, έναν (1) Αναλυτή Αερίων Αίματος στην εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. 4217/02-04-2020. Ανάθεση προμήθειας Αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών με παραχώρηση ως συνοδού εξοπλισμού, έναν (1) Αναλυτή Αερίων Αίματος στην εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE
  Ημ/νια: 03/04/2020 14:07:43
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΥΒΨ46907Ω-ΒΙΒ
 5. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
  Ημ/νια: 03/04/2020 09:04:59
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΖΙ646907Ω-ΓΕΚ
 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311
  Ημ/νια: 03/04/2020 08:25:08
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω8ΞΕ46907Ω-Ψ77
 7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ: 22/2020 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΗΣΗΣ
  Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ: 22/2020 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 02/04/2020 17:55:32
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΥ8Π46907Ω-ΛΨΜ
 8. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Αριθμός: 21/2020 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Ξάνθης : Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας
  Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Αριθμός: 21/2020 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Ξάνθης : Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας
  Ημ/νια: 02/04/2020 16:53:25
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΡΠ046907Ω-ΝΚΑ
 9. ΧΕ303
  Θέμα: ΧΕ303
  Ημ/νια: 02/04/2020 14:46:03
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΙΩΠ46907Ω-ΙΞΑ
 10. ΧΕ307
  Θέμα: ΧΕ307
  Ημ/νια: 02/04/2020 14:45:15
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΩ646907Ω-61Σ