ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΑΠΟΦ.ΔΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 242/28-8-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 7470/25-6-2020 ΔΙΑΚΗΡ. ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
  Θέμα: ΑΠΟΦ.ΔΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 242/28-8-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 7470/25-6-2020 ΔΙΑΚΗΡ. ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
  Ημ/νια: 18/09/2020 12:19:47
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΗΓΑ46907Ω-0ΩΝ
 2. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ημ/νια: 18/09/2020 11:39:49
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΓ0746907Ω-ΣΒΒ
 3. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ημ/νια: 18/09/2020 11:31:43
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 69ΡΛ46907Ω-ΡΔ3
 4. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ημ/νια: 18/09/2020 11:19:30
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Η6946907Ω-ΗΟΚ
 5. Επικύρωση της απόφασης Διοικήτριας με αρ 12053/17-9-2020, για την παράταση της σύμβασης τεχνικού ασφαλείας για το ΓΝ Ξάνθης-4 μήνες
  Θέμα: Επικύρωση της απόφασης Διοικήτριας με αρ 12053/17-9-2020, για την παράταση της σύμβασης τεχνικού ασφαλείας για το ΓΝ Ξάνθης-4 μήνες
  Ημ/νια: 18/09/2020 10:53:58
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΓΦ46907Ω-Π51
 6. Η υπ αριθ.33_2020 Σύμβαση για την για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181200-4 - Ηθμός διάλυσης) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την 17-09-2020 έως και την 16-10-2020, ποσού1.844,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (2.084,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) απο την εταιρεία NEPHRODYNAMIC HELLAS Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  Θέμα: Η υπ αριθ.33_2020 Σύμβαση για την για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181200-4 - Ηθμός διάλυσης) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την 17-09-2020 έως και την 16-10-2020, ποσού1.844,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (2.084,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) απο την εταιρεία NEPHRODYNAMIC HELLAS Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  Ημ/νια: 17/09/2020 14:47:57
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΛΖ346907Ω-7ΔΦ
 7. Συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης κατάστασης ειδών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού.
  Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης κατάστασης ειδών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού.
  Ημ/νια: 17/09/2020 14:41:01
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΥΔΩ46907Ω-Ρ50
 8. Η υπ αριθ.33_2020 Σύμβαση για την για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181200-4 - Ηθμός διάλυσης) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την 17-09-2020 έως και την 16-10-2020, ποσού 952,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.075,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) απο την εταιρεία MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.
  Θέμα: Η υπ αριθ.33_2020 Σύμβαση για την για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181200-4 - Ηθμός διάλυσης) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την 17-09-2020 έως και την 16-10-2020, ποσού 952,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.075,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) απο την εταιρεία MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.
  Ημ/νια: 17/09/2020 14:32:02
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΣΞΝ46907Ω-02Κ
 9. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0439
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0439
  Ημ/νια: 17/09/2020 13:00:52
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΔ8Λ46907Ω-ΙΩΘ
 10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Ημ/νια: 17/09/2020 11:55:52
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Τ3Η46907Ω-9ΧΣ