ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Ημ/νια: 16/08/2019 10:41:46
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΚΙΖ46907Ω-1ΡΠ
 2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 9914
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 9914
  Ημ/νια: 14/08/2019 12:05:56
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΚ0Λ46907Ω-ΟΑ5
 3. Εγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού ανάδοχου του Συνοπτικού διαγωνισμού της 4999/2019 διακήρυξης προμήθειας ιατρικών βελονών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ξάνθης για τρία έτη για τα είδη με κωδ.31980,31989,8233,8216,8205,31999,34463,34462,32002,32007,21861,21862 και 21968
  Θέμα: Εγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού ανάδοχου του Συνοπτικού διαγωνισμού της 4999/2019 διακήρυξης προμήθειας ιατρικών βελονών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ξάνθης για τρία έτη για τα είδη με κωδ.31980,31989,8233,8216,8205,31999,34463,34462,32002,32007,21861,21862 και 21968
  Ημ/νια: 14/08/2019 09:01:16
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ψ9Ω46907Ω-ΨΞΤ
 4. Εγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού ανάδοχου του Συνοπτικού διαγωνισμού της 4999/2019 διακήρυξης προμήθειας ιατρικών βελονών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ξάνθης για τρία έτη για τα είδη με κωδ.21863,21865,21866 και 21864
  Θέμα: Εγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού ανάδοχου του Συνοπτικού διαγωνισμού της 4999/2019 διακήρυξης προμήθειας ιατρικών βελονών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ξάνθης για τρία έτη για τα είδη με κωδ.21863,21865,21866 και 21864
  Ημ/νια: 14/08/2019 08:48:09
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Η5Ψ46907Ω-594
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού ανάδοχου του Συνοπτικού διαγωνισμού της 4999/2019 διακήρυξης προμήθειας ιατρικών βελονών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ξάνθης για τρία έτη για το είδος με κωδικό 8201.
  Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού ανάδοχου του Συνοπτικού διαγωνισμού της 4999/2019 διακήρυξης προμήθειας ιατρικών βελονών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ξάνθης για τρία έτη για το είδος με κωδικό 8201.
  Ημ/νια: 14/08/2019 08:41:49
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω4ΩΣ46907Ω-ΡΣΔ
 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 131101
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 131101
  Ημ/νια: 13/08/2019 14:31:18
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 913146907Ω-4ΜΧ
 7. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
  Θέμα: Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
  Ημ/νια: 13/08/2019 12:50:38
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Α4Φ46907Ω-ΦΣΟ
 8. Η υπ αριθ. 51/2019 Σύμβαση για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ομάδα Α΄-είδοσ με ΑΑ:37 Πολυθρόνα Αιμοδοσίας ηλεκτρική 4 τεμαχια
  Θέμα: Η υπ αριθ. 51/2019 Σύμβαση για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ομάδα Α΄-είδοσ με ΑΑ:37 Πολυθρόνα Αιμοδοσίας ηλεκτρική 4 τεμαχια
  Ημ/νια: 13/08/2019 12:18:09
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ6ΠΑ46907Ω-ΓΕΨ
 9. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 63/2019 «Για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού υποστήριξης μηχανισμού αποστολής συνόλου δεδομένων (datasets) από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Νοσοκομείου στον κόμβο συλλογής και επεξεργασίας του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» e-Gov Now με κωδ. ΟΠΣ 376307»
  Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 63/2019 «Για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού υποστήριξης μηχανισμού αποστολής συνόλου δεδομένων (datasets) από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Νοσοκομείου στον κόμβο συλλογής και επεξεργασίας του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» e-Gov Now με κωδ. ΟΠΣ 376307»
  Ημ/νια: 13/08/2019 11:58:57
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΠΞΙ46907Ω-ΟΦΜ
 10. Η 50/2019 Σύμβαση για την προμηθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού -ομαδα Α΄-Είδος με ΑΑ:22 Ανακινητήρας Αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης
  Θέμα: Η 50/2019 Σύμβαση για την προμηθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού -ομαδα Α΄-Είδος με ΑΑ:22 Ανακινητήρας Αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης
  Ημ/νια: 13/08/2019 11:48:48
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΤΘΘ46907Ω-Γ38