ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
  Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
  Ημ/νια: 19/04/2019 14:57:38
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 9Η7Ψ46907Ω-Π4Η
 2. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς , για την Προμήθεια : 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  Θέμα: Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς , για την Προμήθεια : 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  Ημ/νια: 19/04/2019 14:52:10
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΨΙΝ46907Ω-Γ47
 3. Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς , για την Προμήθεια : ΣΚΌΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΡΟΎΧΩΝ
  Θέμα: Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς , για την Προμήθεια : ΣΚΌΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΡΟΎΧΩΝ
  Ημ/νια: 19/04/2019 14:50:02
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛΡ346907Ω-ΒΦΨ
 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημ/νια: 19/04/2019 13:58:39
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΝΛ46907Ω-ΦΞΦ
 5. Απόφαση για την Παράταση του χρόνου ισχύος της με αριθμ. 5/2019 σύμβασης Γ.Ν Ξάνθης για την προμήθεια Ενδοφακών
  Θέμα: Απόφαση για την Παράταση του χρόνου ισχύος της με αριθμ. 5/2019 σύμβασης Γ.Ν Ξάνθης για την προμήθεια Ενδοφακών
  Ημ/νια: 19/04/2019 13:36:22
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΗΞΞ46907Ω-ΡΟ7
 6. ΧΕ378
  Θέμα: ΧΕ378
  Ημ/νια: 19/04/2019 13:35:24
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΕ6546907Ω-ΜΨΕ
 7. Απόφαση για την Παράταση του χρόνου ισχύος της με αριθμ. 4/2019 σύμβασης Γ.Ν Ξάνθης για την προμήθεια Ενδοφακών
  Θέμα: Απόφαση για την Παράταση του χρόνου ισχύος της με αριθμ. 4/2019 σύμβασης Γ.Ν Ξάνθης για την προμήθεια Ενδοφακών
  Ημ/νια: 19/04/2019 12:39:08
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 64Σ146907Ω-Ι49
 8. ΧΕ349
  Θέμα: ΧΕ349
  Ημ/νια: 19/04/2019 11:43:21
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7Μ0Ν46907Ω-ΗΣΞ
 9. ΧΕ474
  Θέμα: ΧΕ474
  Ημ/νια: 19/04/2019 11:41:52
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΖΕ46907Ω-ΖΕ2
 10. Περίληψη Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης για δώδεκα (12) μήνες
  Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης για δώδεκα (12) μήνες
  Ημ/νια: 19/04/2019 11:41:06
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΦ4Σ46907Ω-8ΡΕ