ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143901
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143901
  Ημ/νια: 22/10/2018 13:35:42
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ5ΑΗ46907Ω-ΙΚΘ
 2. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143901
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143901
  Ημ/νια: 22/10/2018 13:33:42
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 698Δ46907Ω-Ξ5Γ
 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ
  Ημ/νια: 22/10/2018 13:27:50
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 73ΕΙ46907Ω-ΞΣΓ
 4. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 254.2
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 254.2
  Ημ/νια: 22/10/2018 13:22:45
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ5ΡΡ46907Ω-ΡΓΕ
 5. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143101
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143101
  Ημ/νια: 22/10/2018 11:48:42
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΒΟΙ46907Ω-Ξ2Γ
 6. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143501
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143501
  Ημ/νια: 22/10/2018 11:47:07
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΟ8146907Ω-Μ5Α
 7. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 352.1
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 352.1
  Ημ/νια: 22/10/2018 11:21:35
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 65ΦΨ46907Ω-Θ86
 8. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 174101
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 174101
  Ημ/νια: 22/10/2018 11:12:41
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΜΠ346907Ω-04Ξ
 9. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712701
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712701
  Ημ/νια: 22/10/2018 11:10:17
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΡΓΖ46907Ω-Δ2Β
 10. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712701
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712701
  Ημ/νια: 22/10/2018 11:06:26
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΟΡ646907Ω-Ο7Ι