ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 712301
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 712301
  Ημ/νια: 15/02/2019 17:42:28
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΗ2Μ46907Ω-2ΒΑ
 2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 083201
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 083201
  Ημ/νια: 15/02/2019 17:39:35
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ρ9ΜΕ46907Ω-Ξ11
 3. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 089901
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 089901
  Ημ/νια: 15/02/2019 16:56:00
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΖΡ546907Ω-ΞΩΨ
 4. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 026401
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 026401
  Ημ/νια: 15/02/2019 16:46:46
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΝ246907Ω-Λ3Ρ
 5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 056202
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 056202
  Ημ/νια: 15/02/2019 16:43:16
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΚΞΧ46907Ω-ΛΚ6
 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 027702
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 027702
  Ημ/νια: 15/02/2019 16:40:02
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 9Ω7Φ46907Ω-ΜΛ7
 7. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 026302
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 026302
  Ημ/νια: 15/02/2019 16:35:43
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΧΧ346907Ω-ΣΟ7
 8. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 026102
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 026102
  Ημ/νια: 15/02/2019 16:32:00
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7Ν8Μ46907Ω-ΧΡΗ
 9. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 089901
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 089901
  Ημ/νια: 15/02/2019 16:25:34
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΤΘ46907Ω-Σ7Μ
 10. ΑΡ.ΣΥΜΒ. 3/2019. Για την παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την υπολοίηση εσωτερικού ελέγχου στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας σε θέματα Διοικητικά, Διαχειριστικά και Λογιστικά.
  Θέμα: ΑΡ.ΣΥΜΒ. 3/2019. Για την παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την υπολοίηση εσωτερικού ελέγχου στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας σε θέματα Διοικητικά, Διαχειριστικά και Λογιστικά.
  Ημ/νια: 15/02/2019 13:21:27
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΠ146907Ω-Λ4Ζ