ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Επί ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης – Υποστήριξης για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Hospital – ES».
  Θέμα: Επί ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης – Υποστήριξης για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Hospital – ES».
  Ημ/νια: 14/12/2018 14:41:32
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΦΜ46907Ω-16Α
 2. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας.
  Θέμα: Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας.
  Ημ/νια: 14/12/2018 14:37:37
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΟΨ46907Ω-ΡΦ4
 3. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων.
  Θέμα: Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων.
  Ημ/νια: 14/12/2018 14:36:01
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7Σ8746907Ω-9ΒΖ
 4. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712301
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712301
  Ημ/νια: 14/12/2018 12:10:08
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω2ΦΔ46907Ω-ΕΙ4
 5. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 132901
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 132901
  Ημ/νια: 14/12/2018 09:40:07
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΡΝΖ46907Ω-ΖΞΘ
 6. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 132901
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 132901
  Ημ/νια: 14/12/2018 09:37:43
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΖΑ446907Ω-95Π
 7. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 132901
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 132901
  Ημ/νια: 14/12/2018 09:34:46
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΑΟ746907Ω-ΩΥΛ
 8. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 37 – Πολυθρόνα Αιμοδοσίας, Ηλεκτρική.
  Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 37 – Πολυθρόνα Αιμοδοσίας, Ηλεκτρική.
  Ημ/νια: 13/12/2018 14:49:52
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΣΠ746907Ω-ΡΚΧ
 9. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 35 – Αποψύκτης Πλάσματος.
  Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 35 – Αποψύκτης Πλάσματος.
  Ημ/νια: 13/12/2018 14:48:39
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΤ4346907Ω-ΑΚΗ
 10. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 20 – Σύστημα Μεταφοράς ασθενών Χειρουργείου.
  Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού της 7038/21-05-2018 διακήρυξης προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ για το είδος με Α/Α 20 – Σύστημα Μεταφοράς ασθενών Χειρουργείου.
  Ημ/νια: 13/12/2018 14:47:29
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΨΝΗ46907Ω-Β6Π