ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo
android-hug

qr

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. XE1838
  Θέμα: XE1838
  Ημ/νια: 17/08/2018 12:06:45
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 727Θ46907Ω-ΨΜ6
 2. XE1810
  Θέμα: XE1810
  Ημ/νια: 17/08/2018 12:04:08
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΩΠΒ46907Ω-ΛΚΔ
 3. ΧΕ1741
  Θέμα: ΧΕ1741
  Ημ/νια: 17/08/2018 11:03:36
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΙΥ846907Ω-ΞΨΟ
 4. XE1915
  Θέμα: XE1915
  Ημ/νια: 17/08/2018 11:01:37
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΒΥ46907Ω-Θ93
 5. XE1897
  Θέμα: XE1897
  Ημ/νια: 17/08/2018 10:54:02
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Γ3446907Ω-56Θ
 6. XE1893
  Θέμα: XE1893
  Ημ/νια: 17/08/2018 10:48:32
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4Η946907Ω-Ν7Ξ
 7. XE1894
  Θέμα: XE1894
  Ημ/νια: 17/08/2018 10:46:54
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΞΓ46907Ω-ΦΞΦ
 8. XE1895
  Θέμα: XE1895
  Ημ/νια: 17/08/2018 10:45:07
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛΒΕ46907Ω-0ΜΔ
 9. XE1896
  Θέμα: XE1896
  Ημ/νια: 17/08/2018 10:43:25
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΖΕΖ46907Ω-ΑΓΜ
 10. XE1593
  Θέμα: XE1593
  Ημ/νια: 17/08/2018 10:41:25
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΨΡΙ46907Ω-ΒΣΤ