ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1313
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1313
  Ημ/νια: 16/10/2019 14:57:38
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΗΦ746907Ω-Β9Ω
 2. Πιστοποίησης σωστής λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου
  Θέμα: Πιστοποίησης σωστής λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου
  Ημ/νια: 16/10/2019 10:13:09
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΜ5Ο46907Ω-Ξ75
 3. ΧΕ2414
  Θέμα: ΧΕ2414
  Ημ/νια: 16/10/2019 09:21:58
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ν5146907Ω-830
 4. XE2413
  Θέμα: XE2413
  Ημ/νια: 16/10/2019 09:19:40
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 66ΦΦ46907Ω-ΛΦ6
 5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΕ 0711,0721
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΕ 0711,0721
  Ημ/νια: 16/10/2019 08:31:06
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 62ΨΗ46907Ω-7ΚΖ
 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 131201
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 131201
  Ημ/νια: 16/10/2019 07:22:13
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω8ΝΑ46907Ω-ΤΨΩ
 7. Σύμβαση 73/2019 του Γ.Ν. Ξάνθης με εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. A.E. για την προμήθεια Μόνιτορ (Τεμ. 6) με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης.
  Θέμα: Σύμβαση 73/2019 του Γ.Ν. Ξάνθης με εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. A.E. για την προμήθεια Μόνιτορ (Τεμ. 6) με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης.
  Ημ/νια: 15/10/2019 14:52:11
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΘ9Υ46907Ω-ΣΦΧ
 8. Απόφαση 406/11-10-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ξάνθης σχετικά με την έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την τροποποίηση της με αριθμ. 71/2019 σύμβασης του Νοσοκομείου με την εταιρεία MEDIZINE TECHNIK - Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  Θέμα: Απόφαση 406/11-10-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ξάνθης σχετικά με την έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την τροποποίηση της με αριθμ. 71/2019 σύμβασης του Νοσοκομείου με την εταιρεία MEDIZINE TECHNIK - Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  Ημ/νια: 15/10/2019 12:28:24
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω3ΧΜ46907Ω-ΔΣΑ
 9. Απόφαση 405/11-10-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ξάνθης σχετικά με την έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την τροποποίηση της με αριθμ. 70/2019 σύμβασης του Νοσοκομείου με την εταιρεία MEDIZINE TECHNIK - Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  Θέμα: Απόφαση 405/11-10-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ξάνθης σχετικά με την έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την τροποποίηση της με αριθμ. 70/2019 σύμβασης του Νοσοκομείου με την εταιρεία MEDIZINE TECHNIK - Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  Ημ/νια: 15/10/2019 12:22:14
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΖ646907Ω-Ν43
 10. ΧΕ2487
  Θέμα: ΧΕ2487
  Ημ/νια: 15/10/2019 10:01:48
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛ9Ξ46907Ω-ΧΝΤ