ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo
android-hug

qr

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

pedtraumalogo

kefiap foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΧΕ537
  Θέμα: ΧΕ537
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:26:53
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ε2Σ46907Ω-4ΩΞ
 2. ΧΕ538
  Θέμα: ΧΕ538
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:25:54
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΕΡΓ46907Ω-54Φ
 3. ΧΕ539
  Θέμα: ΧΕ539
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:24:10
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 63ΡΜ46907Ω-ΧΙ8
 4. ΧΕ540
  Θέμα: ΧΕ540
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:23:15
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΞΝ46907Ω-Γ29
 5. ΧΕ541
  Θέμα: ΧΕ541
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:22:24
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΠΒ46907Ω-ΙΛΤ
 6. ΧΕ542
  Θέμα: ΧΕ542
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:20:52
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΣΟΝ46907Ω-ΩΩΠ
 7. ΧΕ547
  Θέμα: ΧΕ547
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:19:57
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΣΦ46907Ω-Λ28
 8. ΧΕ546
  Θέμα: ΧΕ546
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:18:37
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 663Ζ46907Ω-Ζ4Π
 9. ΧΕ545
  Θέμα: ΧΕ545
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:17:30
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΨ6Ε46907Ω-ΨΧΤ
 10. ΧΕ544
  Θέμα: ΧΕ544
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:16:10
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 733Ω46907Ω-ΚΞ6