Αιμοδοσίας

Το Εργαστήριο Αιμοδοσίας βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου.

Διευθυντής Τμήματος:

Νικητίδης Ηλίας - Ειδικότητα Αιματολογίας - Διευθυντής Γιατρών ΕΣΥ

Στελέχωση:

Ρεκάρη Βασιλική - Ειδικότητα Μικροβιολογίας - Επιμελήτρια Α' Γιατρών ΕΣΥ

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια:

Ραφτοπούλου Παναγιώτα

Επικοινωνία:

25413 51417-9

banner2